Terveydenhuollon ja suun terveydenhuollon asiakasmaksut 2022

 

Kaikki asiakasmaksut laskutetaan.

Lääkärien vastaanotto

Terveyskeskuksen avosairaanhoidon lääkäripalveluista 18 vuotta täyttäneiltä, myös koulu- ja opiskeluterveydenhuollon opiskelijoilta, peritään 20,90 euron käyntimaksu. Maksu peritään kolmelta ensimmäiseltä käyntikerralta arkisin klo 8.00-19.00.
Viikonloppuisin ja arkipyhinä klo 8.00-19.00 peritään käyntimaksun sijasta 28,70 euroa käynniltä. Päivystyskäynnistä perittyä maksua ei oteta huomioon laskettaessa arkipäivien kolmea kertamaksua.
Klo 19.00-8.00 välisenä aikana päivystys hoidetaan Tampereella Acutassa, jossa laskutus erikoissairaanhoidon asiakasmaksulain- ja asetuksen mukaisesti.

Lääkärintodistukset 30,60 euroa / 51,50 euroa / 61,80 euroa

Esim.
- C- ja E-lausunto 51,50 euroa
- ajokorttilausunto 61,80 euroa
- T-todistus, keltakuumerokotus, E-lausunnon jatkolausunto, V-todistus 30,60 euroa

Peruuttamatta / käyttämättä jäänyt vastaanottoaika 18 vuotta täyttäneiltä 51,50 euroa

Liikenne- ja työtapaturmakäynneistä peritään maksu vakuutusyhtiöltä todellisten kustannusten mukaan.

Ulkomaalaisten maksut määräytyvät kotimaasta riippuen; joko käyntimaksu tai todelliset kustannukset.

Asiakasmaksut peritään myös etäkontakteista (puhelut, videopuhelut tms.).

Suun ja hampaiston hoidosta perittävät maksut

Laki sosiaali- ja terveydenhuollon maksuista (asiakasmaksulaki) 3.8.1992/734.
Asetus sosiaali- ja terveydenhuollon maksuista (asiakasmaksuasetus) 9.10.1992/912, muutos 19.6.2008/464.

Maksut peritään 18 vuotta täyttäneiltä (Asiakasmaksulaki 5 § 1 mom. a) kohta ja asiakasmaksuasetus 9 § 6 mom.).
Rintamasotilastunnuksen, rintamapalvelutunnuksen, rintamatunnuksen tai veteraanitunnuksen omaavilta tai henkilöiltä, joilla on todistus miinanraivaustehtäviin osallistumisesta, ei peritä maksua hampaiden tarkastuksesta, ehkäisevästä hoidosta ja protetiikkaan liittyvästä kliinisestä työstä. Käyntimaksu peritään, jos käynnillä tehdään muita maksullisia toimenpiteitä. Tekniset kustannukset peritään aiheutuneiden kustannusten mukaan. (Asiakasmaksuasetus 9 § 6 momentti).
Lisätietoa asiakasmaksuista saa hammashoitoloista. Hoidon alussa voi pyytää maksuttoman kustannusarvion hoidosta.

Laskutus

Kaikki asiakasmaksut laskutetaan jälkikäteen.
Kunnallisesta hoidosta ei saa KELA-korvausta.
KELA-korvaukset yksityishammashoidosta: www.kela.fi

Hammastekniset kustannukset

Yli 18-vuotiailta voidaan hammasproteettisista toimenpiteistä ja oikomislaitteista aiheutuvat hammastekniset kulut periä enintään todellisten kustannusten mukaisina, mikäli potilas ei ole suorittanut maksua suoraan valmistajalle (asiakasmaksuasetus 9 § 3 ja 4 momentti). Erikoismateriaaleista voidaan periä enintään todellisia kustannuksia vastaava maksu (9 § 4 mom.).
Jos potilas annettujen käyttöohjeiden vastaisen menettelyn tai ilmeisen huolimattomuuden vuoksi on aiheuttanut oikomislaitteen häviämisen tai vahingoittumisen, voidaan häneltä periä uuden oikomislaitteen hankkimisesta tai vahingoittuneen laitteen korjaamisesta aiheutuneet hammastekniset kulut enintään todellisten kustannusten mukaisina myös alle 18-vuotiailta (asiakasmaksuasetus 9 § 5 mom.)

Käyntimaksu

Kultakin käynniltä peritään (toimenpidepohjaisten maksujen) lisäksi käyntimaksu suorittajan mukaan. Hammashoitajan käynneiltä ei peritä käyntimaksua. (Asiakasmaksuasetus 9 § 1 mom.)

Suuhygienisti 10,30 €
Hammaslääkäri 13,30 €
Erikoishammaslääkäri 19,50 €

Peruuttamaton käynti 51,50 €
Käyttämättä ja peruuttamatta jätetystä asiakkaan varaamasta vastaanottoajasta peritään yli 18-vuotiailta (Asiakasmaksuasetus 25 § 1 mom.).

Toimenpidepohjaiset maksut

Hammaslääkärin tekemä suun ja hampaiston tutkimus tai terveystarkastus 8,50-19,20 €

Suuhygienistin tekemä suun ja hampaiden terveystarkastus tai suun terveydenhuollon hoidon tarpeen arviointi 8,50-19,20 €

Natiiviröntgentutkimus 8,50-19,20 €/kuva

Puudutus 8,50 €/leuan puolisko

Ehkäisevä suun terveydenhoito 8,50 €/käyntikerta

Sisältää terveysneuvontaa (mm. tupakka ja alkoholi), suun omahoidon opetusta, tarpeellista fluori- tai muuta käsittelyä, plakin ja plakkiretentioiden poistoa sekä ehkäisevän hoidon arvioinnin.

Ikenen ja hampaan kiinnityskudossairauksien hoito

Sisältää tulehduksen, kudosmuutosten ja purennan hoidon, parodontologiset kiskotukset sekä sairauksien hoitoon liittyvän potilaan ohjauksen ja ylläpitohoidon. Maksu määräytyy suorittajan ja hoidon laajuuden mukaan.

Hammaslääkäri 8,50-78,00 €
Suuhygienisti 8,50-55,60 €

Paikkaushoito suoralla menetelmällä hammaspintakohtaisesti 19,20-55,60 €

Hampaan juurenhoito 19,20-55,60 €/käyntikerta

Hampaan poisto 19,20-38,00 €

Hampaan poistoleikkaus tai muu suukirurginen toimenpide 8,50-78,00 €

Hammaslääkärin todistus/lausunto (Asiakasmaksulaki 5 § 1 mom.)

Hoitoon liittyvä todistus 0 €
Hoitoon liittymätön todistus 51,50 € (Perustellut todistukset ja lausunnot esim. vakuutusyhtiötä tai oikeutta varten)

Fysioterapia (ei alle 18 v.)

Fysioterapian käyntimaksut 11,60 euroa / kerta
- Poliklinikkakäynnit
- Kuntoneuvolakäynnit
- Ohjauskäynnit
- Kotikäynnit

Toimintakykyryhmät 45 € / 20x, sisältää alku- ja loppukartoituksen
Kuntosaliryhmät 20 € / 10x

Peruuttamatta jäänyt käynti fysioterapeutin vastaanotolla 51,80 euroa.

Apuvälinepalvelut

Yhteistoiminta-alueen sosiaali- ja terveyslautakunnan 2.10.2019 tekemän päätöksen mukaisesti jatkossa palauttamatta jääneet, tai tahallisuuden taikka huolimattomuuden vuoksi rikkoutuneet, asiakkaille lainatut apuvälineet ja laitteet laskutetaan hankintahinnalla lisättynä 50 euron muistutusmaksulla.

Laitoshoito

Hoitopäivämaksu 49,60 euroa, maksukaton (692 euroa) täyttymisen jälkeen lyhytaikaisesta laitoshoidosta peritään 22,80 euroa (ylläpitomaksu)

Pitkäaikaisen laitoshoidon maksu (määräytyy tulojen mukaan)

Päivä- ja yöhoidon maksu 22,80 euroa

Omaishoitajan vapaan aikaisista palveluista perittävä vuorokausikohtainen asiakasmaksu on enintään 11,60 euroa.

Maksut todistuksista 30,60 euroa / 51,80 euroa / 61,80 euroa


Kotisairaala

Päiväkohtainen maksu on 22,50 €, riippumatta käyntikerroista tai paikasta.