A

Sote-hallinto

Sosiaali- ja terveyspalveluiden hallinnossa valmistellaan päätöksentekoa varten koko yhteistoiminta-aluetta koskevat suunnitelmat, palvelusopimukset sekä talousarvio ja taloussuunnitelma. Sote-hallinto koostuu luottamushenkilötoimielinten osalta yhteistoiminta-alueen sosiaali- ja terveyslautakunnasta ja sen ympäristöjaostosta. Toimialan johtamisesta sosiaali- ja terveyslautakunnan alaisuudessa vastaa sosiaali- ja terveysjohtaja, joka toimii myös lautakunnan esittelijänä. Sote-hallintoon kuuluvat lisäksi hallintopäällikkö, joka vastaa hallinnon organisoinnista ja toteutuksesta sekä palvelusihteerit.

Sosiaali- ja terveysjohtajan johdolla sosiaali- ja terveystoimi valmistelee sosiaali- ja terveyslautakunnalle talousarvio- ja palvelusopimusesityksen, josta tarvittaessa yhteistoiminta-alueen jäsenkunnat neuvottelevat. Sastamalan kaupunginvaltuusto hyväksyy yhteistoiminta-alueen talousarvion.

Sote-hallinnon tehtävänä on yhdessä vastuualuejohtajien kanssa valmistella, toteuttaa ja kehittää sosiaali- ja terveydenhuollon palvelu- ja johtamisjärjestelmää osana kaupungin strategiaa. Lisäksi hallinto vastaa yhdessä vastuualuejohtajien kanssa yhteistoiminta-alueen taloudesta, palvelusopimusmenettelystä siihen liittyvine hinnoittelujärjestelmineen sekä riskien hallinnasta.

Hallinto muodostuu luottamustoimielinten osalta sosiaali- ja terveyslautakunnasta ja sen ympäristöjaostosta. Toimialan johtamisesta sosiaali- ja terveyslautakunnan alaisuudessa vastaa sosiaali- ja terveysjohtaja. Toimiala on jaettu vastuualueisiin, joita ovat hallinnon lisäksi ikäihmisten asumispalvelut, ikäihmisten avopalvelut, perhe- ja sosiaalipalvelut, terveyspalvelut ja ympäristöterveydenhuollon palvelut.

 

Sote-hallinnon yhteystiedot:

Sosiaali- ja terveysjohtaja Päivi Tryyki, p. 050 537 5672
Hallintopäällikkö Aleksi Saukkoriipi, p. 040 661 3663
Palvelusihteeri Marja Säiniö, p. 040 138 2568
Palvelusihteeri Leena Aalto, p. 040 519 5049
Palvelusihteeri Anneli Laaksi, p. 040 138 2567
Tietojärjestelmäasiantuntija Ismo Sylander, p. 050 550 1170

 

Toimialaa johtaa toimialatiimi:

Sosiaali- ja terveysjohtaja Päivi Tryyki, p. 050 537 5672
Hallintopäällikkö Aleksi Saukkoriipi, p. 040 661 3663
Perhe- ja sosiaalipalvelujohtaja Hanna Lähteenmäki, p. 040 488 0211
Ikäihmisten avopalvelujohtaja Mari Ollinpoika, p. 040 679 2515
Asumispalvelujohtaja Mervi Saari, p. 050 330 0548
Johtava ylilääkäri Urpo Hautala, p. 040 683 2606
Johtava hoitaja Anne Kantola, p. 050 917 3211
Terveysvalvonnan johtaja Risto Ekonen, p. 050 550 1176