A

Organisaatio

Sosiaali- ja terveyspalveluiden organisaatiokaavio ja vastuualueiden pääasialliset tehtävät:

Sote-organisaatiokaavio 2021