A

Palvelusetelituottajille

Sosiaali- ja terveyspalvelut siirtyvät v. 2023 alusta lähtien hyvinvointialueille. Pirkanmaan hyvinvointialue organisoi palvelusetelijärjestelmän vuoden 2023 alussa uudelleen. Yritysten tulee ilmoittautua uudelleen palvelusetelituottajiksi hyvinvointialueelle erillisen ohjeistuksen mukaan.

Yritykset eivät voi enää ilmoittautua palvelusetelituottajaksi Sastamalan kaupungille.

 

Sastamalan kaupunki järjestää useita sosiaalipalveluita palvelusetelillä. Ajantasaisen listauksen löydät palvelusetelisääntökirjasta

Palvelussa noudatetaan aina kulloinkin voimassaolevaa palvelusetelisääntökirjaa. Palvelusetelisääntökirjan päivittämisestä ilmoitetaan ainoastaan hakemuksessa mainittuun sähköpostiosoitteeseen.

 

Raportti palvelun tuottamisesta palvelusetelillä

 

Palvelusetelisääntökirja 1.1.2022

Palvelusetelisääntökirja 1.7.2022

Henkilötietojen toimittaminen kunnalle sääntökirjan kohdan I.3.11 mukaisesti

Palvelusetelisääntökirjan perusteella palveluntuottajan tulee toimittaa asiakasta koskevat asiakirjat kunnalle asiakassuhteen päätyttyä. Asiakirjojen toimittamisessa tulee noudattaa alla olevaa ohjetta. Tietoja luovutettaessa tulee käyttää alla olevaa luovutusluetteloa.

Ohje tietojen toimittamiseen

Luovutusluettelo docx

Luovutusluettelo pdf

Luovutusluettelo esimerkkitiedoilla pdf

Esimerkki eri tyyppisistä asiakirjoista, joita mahdollisesti syntyy asiakassuhteen aikana pdf