A

Ympäristöterveydenhuollon asiakasmaksut

Yleinen terveysvalvonta

Taksaa sovelletaan elintarvike-, terveydensuojelu-, tupakka- ja lääkelain mukaisiin kunnan viranomaisen suoritteisiin.

Maksut perustuvat ajan käytön perusteella valvonnasta, matkoista, tarkastuksesta ja näytteenotosta viranomaiselle aiheutuneiden kokonaiskustannusten määrään.

Maksutaksa


Ympäristönsuojelu

Taksaa sovelletaan ympäristönsuojelu-, vesi- ja merenkulun ympäristönsuojelulain mukaisen luvan, ilmoituksen tai muun asian käsittelystä kunnan ympäristönsuojeluviranomaisessa.

Ympäristöluvista perittävät maksut perustuvat lupavelvollisten luettelossa mainittujen toimintojen keskimääräiseen käsittelyaikaan kuulutuskustannuksineen.

Ympäristönsuojeluviranomaisen maksutaksa

Ympäristönsuojeluviranomaisen maa-ainestaksa

Eläinlääkintähuolto

Eläinlääkäreiden toimenpidepalkkiot perustuvat kunnalliseen eläinlääkäritaksaan. Sen lisäksi laskun kokonaissummaan kuuluu klinikkamaksu, käyntimaksu, tarvike- ja lääkekustannukset sekä laboratoriokulut.

Klinikkamaksut ovat:

- 5 euroa peruskirurgia, rokotukset ja muut vastaavat toi­men­pi­teet
- 10 euroa vaativammat kirurgiset toi­men­pi­teet ja muut vas­taavat toimenpiteet