A

Työ- ja päivätoiminta

Kehitysvammaisten työ- ja päivätoimintaa tarjotaan yleisimmin 18 vuotta täyttäneille kehitysvammaisille. Asiakkuus voi alkaa myös aikaisemmin, esim. mikäli nuori ei aloita jatko-opintoja. Päivätoiminta on virikkeellistä ja kuntouttavaa toimintaa, joka tapahtuu toimintakeskuksissa. Tavoitteena on tarjota mahdollisuus kodin ulkopuoliseen toimintaan, ylläpitää sosiaalisia suhteita ja kontakteja, luoda arkeen mielekästä toimintaa, tukea toimintakykyä ja omatoimisuutta mahdollisimman pitkään sekä ylläpitää psyykkistä hyvinvointia. Palvelusta asiakas maksaa toimintayksikön määrittelemän ateriakorvauksen. Kehitysvammaisten työ- ja päivätoimintaa järjestetään omana toimintana Sastamalan toimintakeskuksessa, palvelusetelillä tai ostopalveluna.

Yhteystiedot:

Kehitysvammaisten palveluohjaaja Päivi Hakanen, puh. 040 705 7780
puhelinaika ma-ti ja to-pe klo 9-10

Kehitysvammaisten palveluohjaaja Anne Haanketo, puh. 040 712 8180
puhelinaika ma-ti ja to-pe klo 9-10

 

Vaikeavammaisten henkilöiden päivätoiminnalla tarkoitetaan kodin ulkopuolella järjestettyä toimintaa, jolla tuetaan vammaisten henkilöiden itsenäistä selviytymistä sekä edistetään sosiaalista verkostoitumista. Vammaiselle henkilölle tarkoitetun päivätoiminnan tarve kirjataan henkilön palvelusuunnitelmaan. Palvelusta asiakas maksaa toimintayksikön määrittelemän ateriakorvauksen.

Yhteystiedot:

Sosiaalityöntekijä Niina Myllymäki, puh. 040 768 3716. Voit jättää soittopyynnön tekstiviestillä.

- vammaispalvelulain mukaiset etuudet

- vammaispalvelun asiakas- ja palveluohjaus

 

Sähköinen hakemus - palvelutarvearvio kehitysvammahuolto & vammaispalvelut

Hakemus - palvelutarvearvio kehitysvammahuolto & vammaispalvelut (pdf)

 

Työ- ja päivätoiminnan palvelusetelituottajarekisteri

 

Vammaispalvelutoimisto
Aarnontie 17 B 1, 3. krs
38200 SASTAMALA

Palveluaika klo 9 – 15
Asiakastapaamiset ajanvarauksella, keskiviikkoisin ei asiakasvastaanottoa.