A

Vammaisten asumispalvelut

Kehitysvammaisten ja vammaisten asumispalveluita järjestetään aina yksilöllisten tarpeiden mukaan silloin, kun itsenäinen asuminen ja omassa kodissa selviytyminen eivät onnistu. Lähtökohtana on, että henkilöllä on hänen tuentarpeitaan ja toimintakykyään vastaava asunto. Kotiin annettavat palvelut ovat ensisijaisia. Asumispalvelua ei järjestetä, mikäli henkilö on jatkuvan laitoshoidon tarpeessa.


Asumispalveluiden järjestämisen piiriin tullaan palvelutarvearvion kautta. Erilaisia asumisvaihtoehtoja arvioitaessa otetaan huomioon henkilön avun, ohjauksen ja hoidon tarve.
Sastamalan seudun sosiaali-ja terveyspalvelut järjestää vammaisten henkilöiden asumispalveluita omana toimintana (kehitysvammaisten asuminen), myöntämällä asiakkaalle vammaispalveluiden asumisen palveluseteli tai ostopalveluna. Palvelua toteutetaan palveluina omaan kotiin, tukiasunnoissa, erilaisissa asumisyksiköissä ja perhehoitona.


Vammaispalvelulain mukainen palveluasuminen on tarkoitettu henkilölle, joka vammansa tai sairautensa vuoksi tarvitsee apua päivittäisissä toiminnoissa jatkuvasti, vuorokauden eri aikoina tai muutoin erityisen runsaasti. Vammaispalvelulain mukainen asuminen voidaan järjestää myös henkilön kotiin. Vammaispalvelulain mukainen asuminen järjestetään myöntämällä asiakkaalle palveluseteli tai ostopalveluna.

Palveluseteliopas (pdf)

Vammaisten ja kehitysvammaisten asumispalvelun palvelusetelituottajarekisteri

 

Kehitysvammahuollon asumispalveluita järjestetään kaupungin omissa asumispalveluyksiköissä Sepän kodit ja Selännekoti, myöntämällä asiakkaalle palveluseteli tai ostopalveluna.

Selännekodin yhteydessä järjestetään myös tilapäishoitoa ja asumisvalmennusta.


Yhteystiedot:

Kehitysvammaisten palveluohjaaja Päivi Hakanen, puh. 040 705 7780
puhelinaika ma-ti ja to-pe klo 9-10

Kehitysvammaisten palveluohjaaja Anne Haanketo, puh. 040 712 8180
puhelinaika ma-ti ja to-pe klo 9-10

Sosiaalityöntekijä Niina Myllymäki, puh. 040 768 3716. Voit jättää soittopyynnön tekstiviestillä.

Vammaispalvelutoimisto
Aarnontie 17 B 1, 3. krs
38200 SASTAMALA

Palveluaika klo 9 – 15
Asiakastapaamiset ajanvarauksella, keskiviikkoisin ei asiakasvastaanottoa.