Lastensuojelun perhehoitajat

Sijaisvanhemmaksi ja perhehoitajaksi tullaan yhteistyössä kunnan, kuntien yhteisen alueellisen perhehoitoyksikön tai muun perhehoitopalveluja tuottavan tahon kanssa käymällä PRIDE-ennakkovalmennus ja tekemällä toimeksiantosopimuksen sijoittavan kunnan kanssa. Sastamalan kaupungilla toimii sosiaalityöntekijä-/sijaisvanhempi-valmentajapari, jotka ennakkovalmentavat sijaisvanhemmuudesta kiinnostuneet.  Sastamala tarjoaa perhehoitajilleen mahdollisuuden työnohjaukseen ja vertaistukeen.

Sijaisvanhemman viisi valmiutta:

  • suojella ja hoivata lasta
  • tukea lapsen kehitystä ja ottaa huomioon hänen kehitykselliset viiveensä
  • tukea lapsen suhteita syntymävanhempiinsa ja turvata lapsen muiden läheisten ihmissuhteiden jatkuminen
  • sitoutua lapseen ja toimia hänelle luotettavana aikuisena tarvittaessa koko elämän ajan
  • tehdä yhteistyötä lapsen asioissa


PRIDE-valmennus

Jokainen lapsi tai nuori, joka sijoitetaan perheeseen, ansaitsee hyvin valmennetun perheen. Tavoitteena on, että lapsi saa sijoituksen aikana tarvitsemaansa hoivaa sekä jatkuvuutta ja ennustettavuutta elämäänsä.

PRIDE-valmennuksen aikana sijaisvanhemmuutta harkitsevalla on mahdollisuus pohtia elämänkokemuksiaan ja tutkia niitä sijaisvanhemmuuden näkökulmasta. Valmennus antaa tietoa ja tilaisuuden prosessoida omia valmiuksiaan sijaisvanhemmaksi.

PRIDE-valmennus on prosessi, joka koostuu yhdeksästä ryhmätapaamisesta ja niihin liittyvistä kotitehtävistä sekä perhekohtaisista tapaamisista. Erilaisten harjoitusten avulla eläydytään sijoitetun lapsen ja hänen vanhempiensa tilanteisiin ja tunteisiin.  Ennakkovalmennuksen tavoitteena on antaa perheelle valmiudet kohdata sijoitettu lapsi yksilöllisine tarpeineen ja kokemuksineen.

Valmiuksia arvioidaan yhdessä läpi valmennusprosessin, jonka päätyttyä valmiuksista tehdään yhteinen suullinen ja kirjallinen loppuarviointi. Arviointi auttaa perhettä tiedostamaan valmiuksien merkitys ja tekemään tietoon perustuvan päätöksen sijaisvanhemmaksi ryhtymisestä. 

Tavoite on tarjota entistä useammalle oman kodin ulkopuolista hoitoa tarvitsevalle lapselle ja nuorelle mahdollisuus perhehoitoon.

Mikäli kiinnostuit sijaisvanhemmuudesta ja PRIDE-ennakkovalmennuksesta, voit olla yhteydessä sosiaalikeskukseen

vs. sosiaalityöntekijä Päivi Vahela puh. 040 682 3950 tai paivi.vahela@sastamala.fi

 

Lisätietoa löydän myös osoitteista

Sijaisvanhemmaksi

Perhehoitoliitto

Pesäpuu