Äitiys- ja isyysasiat

Lapsen syntyessä avioliiton ulkopuolella, lapsen isyys vahvistetaan tunnustamalla. Isyyden vahvistamisen myötä lapsen ja isän välille syntyy oikeudellisesti pätevä sukulaisuussuhde. Vanhemmat voivat tunnustaa isyyden ennen lapsen syntymää äitiysneuvolassa. Mikäli asian hoitaminen ei jostain syystä onnistu äitiysneuvolassa, vanhemmat voivat tunnustaa isyyden lastenvalvojalla. Isyyden tunnustamiseen on saavuttava lastenvalvojan tapaamiselle yhdessä, voimassa olevat henkilöllisyystodistukset sekä neuvolan äitiyskortti mukanaan.

Jos lapsen isyyttä ei ole tunnustettu raskauden aikana, äidin kotikunnan lastenvalvoja huolehtii isyyden selvittämisestä lapsen syntymän jälkeen, saatuaan digi- ja väestötietovirastolta ilmoituksen avioliiton ulkopuolella syntyneestä lapsesta. Lastenvalvoja lähettää lapsen äidille yhteydenotto- ja ajanvarauspyynnön isyyden selvittämiseksi.

Lapsen isyyden ollessa epäselvää, tehdään oikeusgeneettinen isyystutkimus (DNA-tutkimus). Posken sisäpinnan sivelynäyte otetaan lastenvalvojan valvonnassa vanhemmilta ja lapselta. Terveyden ja hyvinvoinninlaitos tutkii näytteet. Lastenvalvoja voi selvittää avioliitossa syntyneen lapsen isyyden, jos aviopari yhdessä pyytää isyyden selvittämistä ennen syntyneen lapsen saavutettua kuuden kuukauden iän.

Lain mukaan lapsella voi olla kaksi äitiä syntymästään lähtien. Synnyttäneen äidin naispuolisesta puolisosta (avioliitto, rekisteröity parisuhde tai avioliitto) ei tule automaattisesti lapsen vanhempaa lapsen synnyttyä. Äitiys voidaan tunnustaa jos raskaus on alkanut hedelmöityshoidolla tuntemattoman luovuttajan sukusoluilla ja näin ollen lapsen isyyttä ei voida todentaa tai vahvistaa. Vahvistamisprosessi on vastaava kuin isyysasiassa. Äitiys voidaan tunnustaa ennen lapsen syntymää neuvolassa, tai selvittää lapsen syntymän jälkeen lastenvalvojan luona, kuten isyyden tunnustamisen ja selvittämisen osalta.