A

Kotona asumista tukevat palvelut

Kotihoidon, tukipalveluiden,  omaishoidontuen, päivätoiminnan ja kuntouttavan jaksohoidon tehtävänä on asukkaiden terveyden ja toimintakyvyn sekä elämänhallinnan säilyttäminen niin, että asukkaat voivat asua kotonaan mahdollisimman pitkään, jopa elämänsä loppuun asti. Kotihoito antaa apua niissä toiminnoissa, mihin asiakkaat eivät itse pysty ottaen huomioon asiakkaiden voimavarat.

Kotihoito on kotona asuvan henkilön hoitamista ja hoivaamista yhdessä asukkaan, omaisten ja/tai yhteistyökumppaneiden kanssa niissä asioissa, joihin asukas itse ei kykene omin voimavaroin. Kotihoito on kuntoutusta, kuntouttavaa toimintaa, terveydenhoitoa, sairaanhoitoa ja kotipalvelua.

 Kotihoidon omavalvontasuunnitelma

Sotesin kotihoitopalveluiden facebook