A

Asuminen

Ikääntyneiden asumisen lähtökohtana on, että omassa kodissa asutaan mahdollisimman pitkään kotiin annettavien palvelujen turvin.

Vaihtoehtoisia asumisratkaisuja voivat olla:

Ikäihmisten asumiseen suunnatut vuokra-asunnot

Sastamalan alueella ne sijaitsevat Lemmenpolulla, Seniorikadulla ja Kerokujalla. Senioriasuntoja tarjoavat myös useat yksityiset palvelutuottajat. Sastamalan kaupungin vuokra-asuntoihin haetaan kaupungin yleisellä asuntohakemuslomakkeella.

Yhteisöasuminen soveltuvat asumismuotona ikäihmisille, jotka haluavat asua mahdollisimman itsenäisesti, mutta kaipaavat yhteisöllisyyttä ja tukea jokapäiväiseen elämään.

 

Palveluasuminen on tarkoitettu ikäihmisille, jotka tarvitsevat jatkuvaa lisätukea arjen päivittäisissä toimissa. Tuen tarve johtuu tavallisesti toimintakyvyn rajoittuneisuudesta fyysisen vaivan tai sairauden takia. 

Sastamalan alueella palveluasumista tuottavat yksityiset palvelutuottajat ja Sastamalan kaupungin omana toimintana Hopun Iltarusko

Eri asumisvaihtoehdoissa ikäihminen voi saada apua palvelu- ja hoitosuunnitelmaan pohjautuen muun muassa:

  • ruokahuoltoon
  • terveyden ylläpitämiseen
  • sairauksien hoitoon
  • siivoamiseen
  • pyykinpesuun
  • virkistystoimintaan
  • asiointiin
Tehostettu palveluasuminen on ympärivuorokautista hoitoa, jonne muuttamista edeltää ikääntyneen henkilön laaja-alainen toimintakyvyn ja palvelutarpeen arviointi yhteistyössä eri ammattilaisten kanssa. Arviointi toteutetaan vuorovaikutuksessa ikääntyneen henkilön kanssa ja hänen omia näkemyksiään kunnioittaen. Myös ikääntyneen henkilön läheisten näkemykset huomioidaan. Tehostetetun palveluasumisen hakemukset käsitellään SAS (=suunnittele- arvioi -sijoita) työryhmässä.
Tehostetun palveluasumisen yksiköt Sastamalassa:

Hopun palvelukeskuksen kodit

Rauhankoti

Ikäihmisten tehostettuun palveluasumiseen pääsyn keskimääräiset odotusajat 1.1.-30.6.2022

 

Asiakasohje harkinnanvaraiseen maksunalennukseen

Maksunalennushakemus

Tuloselvitys

 

Lyhytaikaisen asumispalvelun palvelusetelituottajarekisteri

Tehostetun palveluasumisen palvelusetelituottajarekisteri