A

Hakeutuminen / SAS-ryhmä

Ikäihmisten ympärivuorokautiseen asumiseen hakeutuminen tapahtuu SAS-ryhmän kautta. Ensisijaisesti pyritään siihen, että ikääntyessäänkin ihminen pystyisi asumaan omassa kodissaan mahdollisimman pitkään. Tämä on yleensä ikäihmisen itsensä oma toive. Sitten kun ikäihmisen kaikki kotona asumista tukevat keinot ovat jo olleet käytössä ja todetaan, ettei hän pärjää enää kotona, tehdään hänen kanssaan lähete jatkohoitopaikan arviointia varten.  Lähete ympärivuorokautiseen hoivaan on aina ammattilaisen tekemä arvio, johon ikäihminen itse osallistuu ja jonka hän itse allekirjoittaa. Lähetteen voi allekirjoittaa myös omainen, jos hänellä on lupa ottaa kantaa hoidollisiin asioihin. Tällainen lupa on esimerkiksi kirjallinen edunvalvontavaltuutus.

Saapuneet jatkohoitolähetteet käsitellään kahden viikon välein kokoontuvassa moniammatillisessa SAS (=Suunnittele, Arvioi, Sijoita) -työryhmässä, jonka työskentelyyn osallistuu johtava ylilääkäri, geriatri, kotihoitopalvelujen asiakasohjaajat, asumispalveluiden palveluohjaajat ja terveyskeskussairaalan kotiutuskoordinaattori sekä asumispalvelujohtaja. SAS-ryhmän esityksen pohjalta palveluohjaaja tekee päätöksen ikäihmisen ympärivuorokautisen hoivan tarpeesta ja postittaa päätöksen asiakkaalle. Lain mukaan ympärivuorokautinen hoitopaikka tulisi osoittaa asiakkaalle 3 kuukauden kuluessa päätöksen saamisesta. Kiireelliseen tarpeeseen vastataan välittömästi. Tuon kolmen kuukauden aikana palveluohjaaja on yhteydessä asiakkaaseen ja/tai läheiseen ja kartoittaa asiakkaan toiveita. Toiveena voi olla esimerkiksi hoivakodin sijainti.

Ikäihmiselle voidaan tarjota palveluseteliä, jolla hän voi valita Sastamalan seudun sosiaali- ja terveyspalveluiden yllä pitämästä palvelusetelituottajarekisteristä mieleisensä yksikön itse. Asiakkaan niin halutessa omaiset voivat auttaa häntä valinnassa. Palvelusetelituottajia löytyy Sastamalan ja Punkalaitumen alueelta ja myös niiden ulkopuolelta. Tämä mahdollistaa ketterästi esimerkiksi sen, jos ikäihminen haluaa muuttaa esimerkiksi lähemmäksi omaisiaan taikka aiempaan asuinkuntaansa. 

 

SAS-ryhmän yhteyshenkilöt

Palveluohjaaja Jenni Raitio puh. 040 134 2282
Palveluohjaaja Saara Uotila puh. 040 637  3626