A

Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto

Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto on lakisääteistä ja maksutonta terveydenhuoltoa kaikille peruskoululaisille ja toisen asteen opiskelijoille. Koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoon kuuluvat myös kouluyhteisön terveyden ja turvallisuuden edistäminen. Kouluterveydenhuollon tavoitteena on oppilaiden terveyden edistäminen sekä terveen kasvun, kehityksen ja psyykkisen hyvinvoinnin tukeminen yhteistyössä vanhempien, opettajien ja muun oppilashuollon kanssa.

Opiskeluterveydenhuollon tavoitteena on tukea opiskelijaa opiskelukyvyn ylläpitämisessä, itsehoidossa, riittävässä elämän hallinnassa sekä terveyden ja toimintakyvyn ylläpitämisessä ja saavuttamisessa.Opiskeluterveydenhuollon palvelut on tarkoitettu Sotesin alueella sijaitsevien toisen asteen oppilaitosten (lukio, ammatilliset oppilaitokset) opiskelijoille kotipaikkakunnasta riippumatta. Toisen asteen oppilaitosten opiskelijoiden palvelut toteutetaan pääsääntöisesti kussakin oppilaitoksessa.

 

Maksuton ehkäisy alle 20-vuotiaille

Alle 20-vuotiaiden nuorten on mahdollista saada maksuton ehkäisy Sastamalassa ja Punkalaitumella. Koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa terveydenhoitaja etsii jokaiselle tarkoituksenmukaisen ja yksilöllisen ehkäisykeinon, antaa tietoa eri ehkäisyvaihtoehdoista sekä ohjaa ja antaa tukea terveyteen, seurusteluun ja sukupuolisuuteen liittyvissä asioissa. Vastaanotolla voi myös keskustella luottamuksellisesti kaikista sukupuolielämään ja parisuhteeseen liittyvistä kysymyksistä ja saada tarvittaessa tukea ja neuvoa raskauden keskeytyksessä tai sukupuolitauteihin liittyvissä asioissa.

Ajan voi varata sähköisesti alla olevan sähköiset terveyspalvelut linkin kautta.

Huomioithan, että varaat oikean vastaanottotyypin:

  • Ehkäisyn aloitus 45 minuuttia. Aika on tarkoitettu ehkäisyä ensimmäistä kertaa aloittaville
  • Ehkäisyn jatko 30 minuuttia. Ehkäisyn jatko hoitajan kautta on mahdollista, jos edellisestä lääkärinkäynnistä on alle kaksi vuotta.
  • Ehkäisyn haku 10 min. Terveydenhoitajan ohjeistama ehkäisyn haku.

 

Sähköiset terveyspalvelut

Ehkäisyneuvola

 

Kouluterveydenhuolto

Terveydenhoitaja tapaa jokaisen oppilaan vuosittain. Laajat terveystarkastukset toteutetaan 1., 5. ja 8. luokalla, näihin tarkastuksiin kutsutaan mukaan myös huoltajat. Laajoihin terveystarkastuksiin kuuluvat myös lääkärintarkastus sekä terveyskysely/esitietolomake. Koululääkäri käy kouluilla tekemässä laajat terveystarkastukset, muuten peruskoululaisten lääkäriasiat tulee hoitaa terveyskeskuslääkärin kautta.

 

Opiskeluterveydenhuolto

Opiskeluterveydenhuollossa ensimmäisen vuoden opiskelijat kutsutaan terveystarkastukseen ja toisen vuoden opiskelijoille tarjotaan mahdollisuus vapaaehtoiseen lääkärintarkastukseen. Pojilla lääkärintarkastus toteutuu asevelvollisen kutsuntatarkastuksena.

Sairaanhoidolliset lääkärikäynnit ovat maksullisia 18 vuotta täyttäneiltä.

 

Koulu- ja opiskeluterveydenhuollon yhteystiedot

Opiskeluterveydenhuollon lomakkeita

Rokotusohjelma THL

Erityisruokavaliot Sastamalan kaupunki

 

Koulun sosiaalityöntekijän, kuraattorin sekä psykologin palvelut:

Sastamalan perusopetus

Vammalan lukio

Sasky koulutuskuntayhtymä