A

Aikuis- ja diabetesneuvola

Aikuisneuvolan tehtävänä on aikuisväestön terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen sekä sairauksien ennaltaehkäiseminen ja varhainen tunnistaminen. 

Aikuisneuvolan palveluja:

 • Terveysneuvonta, terveystarkastukset ja rokotukset
 • Omaishoitajien terveystarkastukset
 • Perhehoitajien terveystarkastukset
 • Työttömien terveystarkastukset
 • Korvahuuhtelu, kuulokojeen perushuolto ja käytön opastus
 • Matkailijoiden terveysneuvonta
 • Mahdollisuus omatoimiseen verenpaineen mittaukseen ITE-pisteessä
 • Elämäntapamuutosneuvonta (yksilö- ja ryhmäohjaus)
 • Raskausdiabeteksen jälkiseuranta
 • Aikuisikäisten diabeetikoiden hoidon seuranta ja omahoidon ohjaus

Työttömän terveystarkastus

Työttömäksi jääneillä tai toistuvasti lyhytaikaisissa työsuhteissa olevilla on mahdollisuus maksuttomaan terveystarkastukseen. Työttömien terveystarkastusten tarkoituksena on edistää terveyttä, hyvinvointia sekä työ- ja toimintakykyä. Aloite terveystarkastukseen ohjaamisesta voi tulla esim. kunnan sosiaalitoimesta tai työttömille palveluja tarjoavilta tahoilta. Terveystarkastukseen voi varata ajan myös oma-aloitteisesti ottamalla yhteyttä aikuisneuvolan terveydenhoitajaan.

Omaishoitajan terveystarkastus

Omaishoitajan terveystarkastusten tavoitteena on omaishoitajien hyvinvoinnin, terveyden ja toimintakyvyn arviointi, ylläpitäminen ja edistäminen sekä sairauksien ehkäiseminen ja tunnistaminen. Omaishoitajaa tuetaan tekemään hänen omaa terveyttään ja hyvinvointiaan edistäviä valintoja. Terveystarkastukseen hakeudutaan ottamalla yhteyttä aikuisneuvolan terveydenhoitajaan.

Perhehoitajan terveystarkastus

Päätoimisille perhehoitajille tarjotaan mahdollisuus hyvinvointi- ja terveystarkastukseen vähintään joka toinen vuosi ja muille kuin päätoimisille perhehoitajille tarvittaessa. Terveystarkastusten tavoitteena on perhehoitajien hyvinvoinnin, terveyden ja toimintakyvyn arviointi, ylläpitäminen ja edistäminen sekä sairauksien ehkäiseminen ja varhainen tunnistaminen. Terveystarkastukseen voi varata ajan ottamalla yhteyttä aikuisneuvolan terveydenhoitajaan.

Omaolo

Omaolo on sosiaali- ja  terveydenhuollon sähköinen palvelu- ja asiointikanava, joka tukee oma- ja itsehoitoa sekä ohjaa tarvittaessa tarkoituksenmukaisen avun piiriin. Omaolon sähköisen Terveystarkastuksen avulla voit helposti arvioida omaa terveydentilaasi, elämäntapojasi ja henkistä hyvinvointiasi. Tarvittaessa voit hakeutua aikuisneuvolan terveydenhoitajan vastaanotolle ohjaukseen. Voit myös aloittaa Omaolon kautta kokonaisvaltaisia hyvinvointia edistäviä hyvinvointivalmennuksia.

Sähköinen ajanvaraus aikuisneuvolaan

Aikuis- ja diabetesneuvolan terveydenhoitajien yhteystiedot

Mouhijärven neuvola, Tohtorinpolku 4, 38460 Sastamala
Ajanvaraus ja puhelinneuvonta, ma-pe klo 11.30-12.30 
            terveydenhoitaja Kaisa Honkala puh. 050 404 0139
            terveydenhoitaja Päivi Ojala puh. 040 506 6347

Punkalaitumen neuvola, Lauttakyläntie 11, 31900 Punkalaidun
Ajanvaraus ja puhelinneuvonta, ma-pe klo 11.30-12.30
             terveydenhoitaja Erika Kuusisto puh. 040 138 2526
             sairaanhoitaja Sari Tähtinen puh. 040 138 2525

Vammalan neuvola, Itsenäisyydentie 2 c, 38200 Sastamala
Ajanvaraus ja puhelinneuvonta ma-pe klo 11.30-12.30  
             terveydenhoitaja Kirsi Kuja-Aro puh. 040 138 2510
             terveydenhoitaja Sari Kukkula puh. 040 138 2518
             terveydenhoitaja Elina Mannonen puh. 040 507 1827

Vammalan, Kiikan ja Keikyän alueen diabeetikoiden vastaanotto Vammalan pääterveysasemalla, Itsenäisyydentie 2 c, 38200 Sastamala
Ajanvaraus ja puhelinneuvonta ma-pe klo 8-9
             terveydenhoitaja Marjaana Harsu puh. 040 138 2517
             terveydenhoitaja Jaana Kangas puh. 040 138 2508
             terveydenhoitaja Eija Taponen puh. 040 138 2523

 Hoitotarvikkeiden tilaaminen:

 • Puhelimitse tiistaisin, keskiviikkoisin ja torstaisin klo 9 -11 numerosta 040 574 3571
 • Sähköpostitse hoitotarvikejakelu@sastamala.fi  
 • Nettisivun Hoitotarvikkeiden tilauslomake (sotesi.fi) kautta hoitotarvikkeiden tilauslomakkeen avulla