A

Kuntoutuksen ohjaus

Tällä hetkellä Sotesissa ei ole kuntoutuksen ohjaajan palveluita tarjolla.

 

Kuntoutuksen ohjaaja tukee, neuvoo ja ohjaa kuntoutujaa ja hänen läheisiään muuttuneessa elämäntilanteessa.

Kuntoutuksen ohjaaja arvioi asiakkaan toimintakykyä, itsenäistä selviytymistä ja elämänhallintaa hänen toimintaympäristössänsä.  Työssä hyödynnetään kansainvälistä toimintakyvyn, toimintarajoitteiden ja terveyden ICF viitekehystä. Arvioiden avulla selvitään asiakkaiden kuntoutuksen ja palveluiden tarvetta.  Tavoitteena on varmistaa toimiva ja tarkoituksenmukainen kuntoutus ja palvelukokonaisuus.  Työ on yhteistyötä niin asiakkaan, ammattilaisten kuin viranomaisten kanssa. Työssä tarvitaan tietämystä terveydenhuollon, sosiaalityön sekä kuntoutuksen palvelujärjestelmästä, lainsäädännöstä sekä eri asiakasryhmien erityispiirteistä.

Sotesissa kuntoutuksen ohjaajan tehtävänä on

  • asiakkaan ohjanta ja neuvonta työ ja palvelujen koordinointi
  • toimintakykyarviot, apuvälinetarvearviot sekä kodinmuutostyöarviot

Kuntoutuksen ohjaus on asiakkaalle maksutonta. Yhteydenoton voi tehdä joko asiakas itse tai jokin kuntoutus- ja palveluverkostoon kuuluva ammattihenkilö

Yhteystiedot

Tarvittaessa yhteydenotot kuntoutuspalveluiden osastonhoitajaan Katariina Tavast p. 040 516 9119

Itsenäisyydentie 2 b, 38200 Sastamala