A

Asiakasohjaus

Matalan kynnyksen neuvontaa ja ohjausta saatte kiertäviltä ikäpisteiltä tai juttutuvilta, joista tarkempaa tietoa ja aikataulut löydätte Ikäpiste ja juttutuvat -sivulta

Yhteydenottopyynnöt asiakasohjaukseen ensisijaisesti ikäihmisten neuvontapuhelin Ikäneuvon kautta, joka vastaa arkisin klo 8.30-16.00. p. 040 733 3949.

 

Asiakasohjaaja on ikäihmisen palveluiden koordinoija ja vastuuhenkilö. Toiminnan pohjana on asiakkaan tarpeisiin ja toiveisiin vastaaminen. Asiakkaalle nimetään oma asiakasohjaaja, joka toimii "ikäihmisen äänenä" palvelupolun eri vaiheissa.

Asiakasohjauksessa

  • asiakasohjaaja kartoittaa tilanteen ja sopii tarvittaessa asiakkaan kanssa kotikäynnin
  • tehdään laaja-alainen ja yksilöllinen palvelutarpeen arviointi jonka pohjana on ikäihmisen itse määrittämät tarpeet ja toiveet
  • sovitaan yhteisesti tavoitteet palveluille
  • laaditaan yhdessä asiakassuunnitelma
  • asiakasohjaaja käynnistää palvelut sekä tarvittaessa muuttaa sovitut palvelut eri yhteistyötahojen kanssa
  • tekee kotihoidon palveluja ja maksuja koskevat päätökset
  • käsittelee hakemukset ikäihmisten palveluihin
  • asiakassuunnitelmaa arvioidaan ja seurataan palvelujen tarpeellisuutta, kattavuutta ja laatua

Asiakasohjaajille voi lähettää sähköpostia osoitteella;

asiakasohjaajat[at]sastamala.fi