A

Toimintaterapia

Lasten toimintaterapia

Lasten toimintaterapian tavoitteena on tukea lapsen kokonaiskehi­tystä sekä toimimista arjen tilanteissa. Toimintaterapeutti arvioi lapsen taitoja ja valmiuksia eri toimintaympäristöissä. Toimintaterapia toteutetaan vastaanotolla, koti-, päiväkoti- tai koulukäynteinä.

Toimintaterapian kohderyhmänä ovat lapset, joilla on havaittu viivettä iänmukaisten taitojen oppimisessa tai jollakin kehityksen osa-alueella, kuten karkea- tai hienomotoriikassa, aistisäätelyssä, arjen toiminnoissa, hahmottamisessa, leikkitaidoissa, toiminnanohjauksessa tai keskittymisessä.

Sastamalassa toimintaterapia keskittyy alle kouluikäisiin ja alakouluikäisiin lapsiin. Toimintaterapia-arvioon tarvitaan lähete, jonka voi tehdä terveydenhuollon tai kasvatuksen ammattilainen esim. lääkäri, terveydenhoitaja, varhaiskasvatuksen erityisopettaja tai koulupsykologi. Toimintaterapia on asiakkaille maksutonta.

Lasten toimintaterapian vastaanottotilat sijaitsevat Kuntoutuspalveluiden tiloissa. Tällä hetkellä jono on noin 3 kk.

 

Yhteystiedot:

Toimintaterapeutti Elina Aarno-Kaisti puh. 040 138 2502, puhelinaika tiistaisin klo 11-12 (muina aikoina tehtävien salliessa)

Sotesi, Kuntoutuspalvelut, toimintaterapia

Itsenäisyydentie 2 b

38200 Sastamala

 

Aikuisten toimintaterapia

Aikuisten toimintaterapian tavoitteena on asiakkaan selviytyminen mahdollisimman itsenäisesti päivittäisistä toiminnoista. Toimintaterapiassa arvioidaan asiakkaan suoriutumista, harjoitellaan arkipäivän toimintoja ja pyritään mahdollistamaan asiakkaan osallistuminen hänelle merkityksellisiin toimintoihin. Omatoimisuutta tukevia ratkaisuja pyritään löytämään mm. pienapuvälineillä.

Terapia toteutuu vastaanotolla, terveyskeskuksen osastoilla tai asiakkaan omassa toimintaympäristössä. Toimintaterapian aikuisasiakkaalla voi olla esimerkiksi neurologinen sairaus tai käden toimintakyvyn rajoituksia. Toimintaterapiaan tarvitaan terveydenhuollon ammattilaisen lähete. Toimintaterapia on asiakkaille maksutonta.

Aikuisten toimintaterapian vastaanottotilat sijaitsevat Kuntoutuspalveluiden tiloissa. Tällä hetkellä jono on noin 1 kk.

 

Yhteystiedot:

Toimintaterapeutti Iida Sinisalo puh. 0400 802 861

Sotesi, Kuntoutuspalvelut, toimintaterapia

Itsenäisyydentie 2 b

38200 Sastamala